Provincie Utrecht – Goedopweg - Pilot stimulering ketenmobiliteit

Goedopweg OV-Chipkaart

Het programma Goedopweg stimuleert forenzen om (voor een deel van de reis) gebruik te maken van slimme vormen van mobiliteit als OV, OV-fiets of P+R’s.

Goedopweg heeft Dumoco gevraagd een probeeraanbod samen te stellen, waarmee medewerkers laagdrempelig gebruik kunnen maken van het OV, OV-fiets of P&R Parkeren. Onze aanpak

Service en gemak voor de gebruiker staan voorop dit project, zodat deelnemers een positieve OV-ervaring krijgen. Dumoco heeft dit als volgt ingevuld:

 • Via de werkgever is gericht een potentiele deelnemersgroep samengesteld. Dit waren werknemers die nu met de auto reizen én op grond van een reistijdvergelijking tussen de auto en de alternatieven, in aanmerking komen voor deelname (vf factor 1,5).

 • De werkgever heeft de deelnemers uitgenodigd om deel te nemen. De werkgever heeft daarbij het belang van de keten-ervaring benadrukt.

 • Dumoco verstuurt de deelnemers een startpakket bestaande uit een mobiliteitskaart en een duidelijke gebruikersinstructie.

 • De klantenservice van Dumoco begeleidt de deelnemers tijdens het reizen door middel van hulp en advies (bijv. bij vergeten uitchecken, kortere reistijd, saldo laden, gebruik OV-fiets, betalen bij P+R terrein, etc)

 • Op basis van het gebruik is op maat een abonnementsadvies samengesteld voor de deelnemers. Hierin kan de deelnemer zien wat op jaarbasis de goedkoopste reiswijze zou zijn.

Resultaat

Dumoco heeft een enquête uitgezet waarin de deelnemers zijn bevraagd over het aanbod en een analyse gemaakt over het gebruik van de kaarten. Hieruit kwam o.a. naar voren dat:

 • 75% vindt de OV-keten een geschikt middel om naar het werk te reizen

 • Als voordelen voor het reizen naar het werk zijn genoemd:

 • Geen last van files

 • Geen parkeerproblemen

 • Tot rust komen tijdens het reizen

 • Bijdrage aan een schoner milieu

 • Kunnen werken tijdens de reis

 • Kunnen lezen of muziek luisteren tijdens de reis

 • Goedkoper dan de auto

 • 25% heeft aangegeven 4 dagen per week of vaker van het OV gebruik te maken voor de woon­werk reis

Na aanleiding van de pilot bereidt Provincie Utrecht een uitvraag voor om structureel een OV-ketenaanbod uit te rollen voor bedrijven.