Gemeente Zwolle - Probeerervaring ketenmobiliteit voor forenzen


Gemeente Zwolle

De vraag van de gemeente Zwolle

De regio Zwolle-Kampen heeft de ambitie om op 1 januari 2018 de reistijd van deur-tot-deur van reizigers in Zwolle en Kampen met minimaal 10% te hebben verbeterd. De regio wil deze doelstelling bereiken door automobilisten slim te laten reizen (fiets, OV, ketenmobiliteit).

In het project ‘De Overstap’ konden werknemers van de koploperbedrijven, die normaal gesproken met de auto naar het werk reizen, ervaren hoe het is om de woon-werk reis met het OV af te leggen. Doel is om automobilisten duurzaam de overstap te laten maken van de auto naar het OV.

Onze aanpak

Dumoco heeft invulling gegeven aan deze probeeractie door middel van een mobiliteitskaart en een aantal faciliteiten die aan de kaart verbonden waren:

  • Reizen met het OV, 2e klasse

  • Stallen van de fiets in de bewaakte stalling op het station

  • Huur van OV-fiets of e-bike

  • Parkeren op P+R’s van Q-Park

Deelnemers kregen vanuit Dumoco de kaart inclusief een gebruiksinstructie op hun huisadres toegestuurd. Voor het maximale bedrag van € 300,- kon gereisd worden op het woon-werk traject. De deelnemer kon daarbij zelf zijn reis organiseren (bijvoorbeeld een keten van fiets stallen op het station, hoofdtraject per trein en laatste stukje met de bus. Of, eerst met de auto tot de P+R en het laatste stuk met OV en OV-fiets).

Resultaat

Aan de hand van online enquêtes en een tweetal werksessies (met deelnemers en werkgevers) zijn de ervaringen en wensen gedeeld:

  • Deelnemers aan het project hebben de mogelijkheid om het ‘OV te kunnen ervaren’ als positief beschouwd. De gemiddelde waardering van het OV is gestegen van 5,8 naar 6,7.

  • Uit de evaluatie kwam naar voren dat de door Dumoco geboden faciliteit voor alle bedrijven beschikbaar zou moeten worden gemaakt om nieuwe medewerkers te stimuleren met het OV naar het werk te komen.

  • Naast nieuwe medewerkers worden ook bestaande werknemers die met de auto naar het werk komen de mogelijkheid van het OV te ervaren aangeboden.

  • Daarnaast richt het programma zich op nieuwe- en verhuisde medewerkers of medewerkers die op een nieuwe vestigingslocatie komen te werken. Zij kunnen dit keuzemoment aangrijpen om voor een bepaalde periode te ervaren of het alternatief voor de auto passend is. Dumoco heeft voor deze doelgroep de ‘Nieuwe Medewerkers Kaart’ geïntroduceerd.

Testimonials ‘De Overstap’

In vervolg op ‘De Overstap’ is Beter Benutten Zwolle Kampen in gesprek met een nieuw te vestigen bedrijf van 700 medewerkers die de mogelijkheid wordt geboden om het Ov te ervaren met de ‘Dumoco nieuwe medewerkerskaart’.

Van de deelnemers hebben 61% het overstappen als positief ervaren en verwacht 52% in de toekomst vaker met het OV te gaan reizen.