Image by Daniel von Appen

Waar we trots op zijn

Projecten en programma's rondom mobiliteit en gedragsverandering

Dumoco levert een bijdrage in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen rondom mobiliteit, bereikbaarheid, vitaliteit en duurzaamheid. Wij doen dit door werkgevers, werknemers, inwoners en bezoekers in verbinding te brengen met flexibele en duurzame mobiliteitsconcepten. Door op een juiste manier te informeren, bewustwording te creëren, te enthousiasmeren en nieuwe routines aan te leren, zorgen we voor een structurele intrinsieke gedragsverandering.​ Op deze manier helpt Dumoco mee aan de mobiliteitstransitie om de wereld duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar te maken.​ Hieronder beschrijven we enkele van de vele projecten waar we trots op zijn. En wil je meer weten over onze werkwijze, klik dan hier

Voorbeeldcase: Reizen als een Pro

Het Probeeraanbod deelvervoer is een initiatief van de gemeente Amsterdam en heeft als doel het terugdringen van korte autoritten in de stad en publieke professionals meer opties te bieden voor woon-werk verkeer en werk gerelateerde ritten.

De deelnemers zijn zich bewust geworden van de mogelijkheden van deelmobiliteit op hun woon-werk reis. De gemeente heeft met de 0 - en 1 meting bovendien gericht meetresultaat waarop zij haar beleid kan aanpassen.

Neem vrijblijvend contact op met Dumoco. Dit kan via 088-934 34 06 of via klantenservice@dumoco.nl

Reizen als een Pro

Reizen als een Pro

Video afspelen

Voorbeeldcase: Beloningsprogramma Krimpen aan den Ijssel

Het beloningsprogramma is een initiatief van de gemeente Krimpen aan den Ijssel. Op de Algeracorridor vinden werkzaamheden plaats. Met de Dumoco+ app worden inwoners uit de Krimpenerwaard uitgedaagd om de auto te laten staan én hierbij te kiezen voor alternatieve vervoersmodaliteiten.

Er zijn ruim 100 spitsmijdingen per dag. Dit komt door buiten de spits te rijden met de auto, thuis te werken én door modalshifs. 

Neem vrijblijvend contact op met Dumoco. Dit kan via 088-934 34 06 of via klantenservice@dumoco.nl