Image by Yura Fresh

Dumoco app

Algemene info over de app

Dumoco app propositie.JPG

Dumoco heeft een eigen app ontwikkeld om haar reizigers en deelnemers aan projecten mee te faciliteren.

Waarom een app?

  • We willen met onze app de dienstverlening voor gebruikers verbeteren. Onze app draagt hier in bij door o.a. beter inzicht in reisbudgetten, en verantwoording van reistransacties;

  • We willen eenvoudige handelingen door de gebruiker zelf uit laten voeren zodat onze klantenservice meer aandacht kan besteden aan persoonlijke begeleiding in de mobiliteitstransitie. Ook hoeft de gebruiker minder vaak de klantenservice te bellen omdat meer handelingen zelfstandig in de app uitgevoerd kunnen worden;

  • De app maakt het mogelijk om een vast of periodiek aanjaagbudget toe te kennen aan een deelnemer om mobiliteit uit te proberen. Reistransacties en verrekening van het verbruikte budget vindt allemaal plaats binnen de app;

  • We kunnen transacties van aanbieders van deelmobiliteit eenvoudig toevoegen binnen de app. Hierdoor is het ook mogelijk om lokale aanbieders van deelmobiliteit toe te voegen aan het aanbod binnen een project;

  • Gebruikers kunnen er na afloop van een project voor kiezen om zelfstandig door te reizen met de Dumoco kaart en app. 

Toepassing van de app

Met de combinatie mobiliteitskaart én app zijn we in staat om mobiliteit te ontsluiten voor deelnemers aan een project. Het is mogelijk om een stukje subsidie in de vorm van een mobiliteitsbudget beschikbaar te stellen aan deelnemers. Dit kan een eenmalig vast budget zijn of een variabel budget afhankelijk van de projectdoelstellingen. U kunt met deze oplossing deelmobiliteit stimuleren bij doelgroepen. Ook stelt u doelgroepen in staat om te reizen voor een afgepast budget. Denk bijvoorbeeld aan minima die zo geen eigen geld hoeven voor te schieten om naar een sollicitatiegesprek te kunnen reizen.

Meer weten over het gebruik van de app?

Raadpleeg de pagina 'Hoe werkt het?' om de gebruiksinstructie van de app te raadplegen.

 

Wilt u weten hoe u de app kunt inzetten voor uw project? Neem dan contact op met Christiaan van Veen, telefoonnummer 088 - 9343406. 

Dumoco app.png

Ga direct naar